DEFENSORES

DEL COS-TERRITORI

Exposició produïda per:

 

Amb la col·laboració de:

Fotografía:

 

Agraïments: 

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),  Red de Sanadoras del Feminismo Comunitario (Guatemala), Asociación de Mujeres Aq’ab’al (Guatemala).

DEFENSORES
DEL COS-TERRITORI

Exposició produïda per:

 

Amb la col·laboració de:

Fotografía:

 

Agraïments: 

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),  Red de Sanadoras del Feminismo Comunitario (Guatemala), Asociación de Mujeres Aq’ab’al (Guatemala).

Les Defensores defensen la terra, la seva identitat indígena i la igualtat entre gèneres. Ho fan lluitant contra les diferents violències que les travessen, a casa seva, en les seves comunitats, en el seu territori.

A Guatemala, dones indígenes maies, i a Hondures, dones indígenes lenques i garífunes, posen el cos i es planten contra l’entrada als seus territoris d’empreses transnacionals i de les màfies vinculades al narcotràfic, que espolien recursos naturals de terres indígenes ancestrals, on s’instal·len indústries mineres o plantes hidroelèctriques per generar energia. Una energia que no està destinada a cobrir les necessitats de les comunitats, sinó que s’exporta a altres països de la regió centreamericana o es deriva per dur a terme extraccions mineres. Lluiten també contra transnacionals que estenen monoconreus, que posen en perill la diversitat i sobirania alimentària de la població local. L’activitat d’aquestes empreses realitzada amb la complicitat dels governs nacionals i locals, comporta un impacte irreversible  en el territori i en les persones a molts nivells: pèrdua de control dels recursos naturals per part dels seus habitants, empobriment de la població, apropiació de les terres, contaminació dels rius, cabals de rius desviats, militarització de la zona, augment de la violència, especialment la violència sexual, assetjaments, inseguretat…

Algunes comunitats s’han oposat, i les dones, en concret, han liderat accions de denúncia i d’oposició a l’activitat corporativa. Moltes d’elles s’han organitzat i, en molts casos, han aconseguit victòries.

Alguns projectes hidroelèctrics han hagut d’abandonar les seves activitats, com ara l’empresa espanyola Hidro Santa Cruz, a Barillas (Guatemala),  i han deixat abandonats camions, excavadores i oficines.

D’altres, com ara la Hidroelèctrica Renace (Guatemala), amb la constructora espanyola ACS al darrere, estan actualment enfrontades amb les comunitats indígenes.

A Hondures, les comunitats garífunes, van recuperar les terres del Vallecito, a la costa nord del país, de mans de narcotraficants, que s’havien apropiat del territori, construint inclús una pista d’aterratge per avionetes. La resistència i la lluita no violenta després de molts anys van donar el seu fruit. Ara estan en procés de recuperació de terres ancestrals arravatades per empreses transnacionals agrícoles per estendre el monoconreu de palma africana.

Però el preu que han de pagar les Defensores és molt alt. Moltes d’elles tenen o han tingut ordres judicials de recerca i captura, detencions policials, judicis, algunes han estat assassinades, torturades, sovint violades, i totes elles criminalitzades. Com és el cas emblemàtic de la lideresa lenca Berta Càceres, assassinada el 2016 per enfrontar-se a la construcció de la represa d’Agua Zarca. El poble lenca encara està exigint justícia davant la impunitat dels ideòlegs d’aquest assassinat.

En el procés de resistència i defensa del territori, aquestes dones han vist que totes les violències que les colpegen estan interrelacionades. Que no poden lluitar pels drets de les seves comunitats al territori si no aborden també els seus drets com a dones, enfrontant-se a la vegada a les violències masclistes que viuen en l’àmbit familiar, domèstic, institucional, comunitari, i simbòlic. Tal com elles diuen, lluiten pel cos-territori. L’Associació SUDS les acompanya i dona suport en la seva lluita.

Aquest material fotogràfic és un homenatge a les seves lluites, i els seus èxits com a dones, com a indígenes i com a Defensores del cos i el territori.

LA LLUITA DE LES DONES GARÍFUNES

LA RESISTÈNCIA DE LES DONES LENQUES

L’ORGANITZACIÓ DE LES DONES MAIES